شکلات

پنج شنبه صبح با مامانی و بابایی رفته بودیم خرید.البته من قبلا هم وقتی تو دل مامانی بودم اونجا رفته بودم. اما این دفعه با چشمای بازتری به همه چیز نگاه می کردم. از اونجا که من علاقه زیادی به ویفر رنگارنگ دارمخوشمزه مامانی به بابایی گفت که بریم یه دونه رنگارنگ برای هانیا بخریم ،اما چون اون مغازه رنگارنگ نداشت مامانی گفت پس یه تک تک براش بگیریم که بچه نا امید نشه ،بابایی گفت تک تک خوب نیستا اما مامانی گفت چرا خوبه.خلاصه تک تک رو گرفتن و یه تیکه به من دادن.منم از شما چه پنهون  خیلی خوشم اومد. تشویقکلی دور دهنمو کاکائویی کردم.تازه چون که یواش می خوردم کم کم توی دستام آب می شد. توی میوه فروشی بودیم .من تو بغل بابایی توی صف صندوق بودیم و مامانی داشت یه میوه های دیگه ای انتخاب می کرد. یه آقایی توی صف جلوی ما بود ،دیدم لباسش خیلی قشنگه ،خواستم بپرسم جنسش چیه متفکر،هر چی صداش زدم جواب نداد، منم خودم دست زدم به لباسش ببینم نرمه یا نه.یهو دیدم بابایی که تا اون وقت حواسش نبود، داره از آقاهه معذرت خواهی می کنه آقاهه هم با کمال آرامش گفت خواهش می کنم. بعد یهو انگار برق گرفته باشدشعصبانی برگشت گفت دستاش تمیز بود؟ دیدم بابایی با عرق شرم که به پیشونیش نشسته بازم معذرت خواهی می کنه. مگه من کار بدی کرده بودم که بابایی انقدر از آقاهه عذر خواست؟ ها؟شما بگین ! سوال

/ 6 نظر / 13 بازدید
مامان فاطي

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] خوب کردی خاله جون!!! هیچم کار بدی نکردی!![نیشخند]

خاله نرگس

الهی خاله قربون اون دستهای کاکائوییت بشهو بیا بزنش به من عزیزم [ماچ]

سولماز خادمي اقدم

الهي خاله قربون اون تك تك خوردنت بشه . هانيا جون خيلي دوست دارم

حسنا و علی

هانیا د وست داریم

حسنا و علی

هانیا جیگرطلاالهی قربون اون دستهای شکلاتیت برم

حسنا و علی

هانیاعاشقتیم من توروازدورمی بوسم